Stadgar, årsredovisning och övriga dokument

Föreningens stadgar återfinns här. Föreningen har också beslutat om ordningsregler, som även inkluderar information till dig som medlem, läs mer här.

Här kan du se styrelsens sammansättning.

Våra årsredovisningar från de senaste tre åren: 2017, 20182019

Protokoll från senaste årsmötet 2020 finns här. Dessutom finns presentationen som användes under årsstämman med relevant information över de olika åtgärder och förbättringar som vi har jobbat med under året här

2017 års budget finns här.

2018 års budget finns här.

2019-2020 års budget finns här.

2019 års revisionsberättelse finns här  & 2019 års placeringspolicy finns här

Bilder från Årsstämman 2020 finns här