Renovering och uthyrning

Funderar du på att renovera din lägenhet i något avseende? Här kan du ta del av de regler som gäller inför en renovering - exempelvis i vilka avseenden som ett styrelsebeslut är nödvändigt.

Frågor om eventuell ombyggnad ställs till styrelsens ledamot Lars Jakobsson, 070- 81 33 570, lv.jakobsson@gmail.com.

Om behov finns av att hyra ut din lägenhet för kortare eller längre period behövs styrelsens godkännande. Nedan har vi samlat värdefull information och blanketter:

Information om andrahandsuthyrning

Blankett om ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen

Avtal om andrahandsuthyrning mellan dig och din hyresgäst

Fullmakt (exempelvis vid renovering)

Regler om ROT-avdrag