Information om föreningen

Vill du veta mer om vår förening? I detta dokument har vi samlat all information som kan tänkas behövas, exempelvis vid en försäljning.

Garvar Lundins gränd har också en spännande historia - här kan du läsa mer om denna samt om föreningens bildande.

2020 består föreningens styrelse av följande ledamöter:

Ordförande                                                Caroline Andersson

Vice Ordförande

Ledamot                                                    Stefan Lindskog                           

Fastighetsgruppen                                     Kaj Reinius

Ledamot                                                    Johan Isoz 

Fastighetsgruppen/Ekonomiansvarig        Maria Rudling

Suppleant                                                  Christer Benning

Suppleant                                                  Hanna Sejlitz 

Ledamot                                                    Peter Forssander    

Ledamot                                                    Rouzbeh Heidari 

Suppleant                                                  Fredrika Erlandsson