Nyheter om föreningen

På den nya styrelsens första möte i juni 2018 konstaterades att många medlemmar saknat den löpande informationen från styrelsen. Därför kommer nu ett kortare nyhetsbrev publiceras här efter varje möte samt anslås i trapphusen.

Nyhetsbrev juni 2020